Tunnista stressi – Palaudu paremmin

Sykemittaukseen perustuva menetelmä tuottaa henkilökohtaista ja tarkkaa tietoa esimerkiksi stressin hallinnasta, liikunnan vaikuttavuudesta, työn kuormittavuudesta ja levon palauttavista vaikutuksista. Hyvinvointianalyysi on kokonaisvaltainen työkalu henkilökohtaisen ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa löytämään keinot hyvinvoinnin rakentamiseen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Jollekin se tarkoittaa liikunnan lisäämistä, toiselle taas palauttavien hetkien löytämistä arjen keskellä tai voimavaroja kerryttävien tekijöiden tunnistamista.

Kolmenpaivanmallikuva

  • Yksilöllistä mittaustietoa hyvinvoinnistasi.  Firstbeatin ainutlaatuinen sykevälianalyysi mittaa ja mallintaa kehon fysiologisia reaktiot osoittaen elämäntapojen yhteyden hyvinvointiin.
  • Konkreettiset tulokset ja suositukset hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseen
  • Henkilökohtainen palaute esim. eri stressitekijöistä, palautumisen riittävyydestä sekä unen laadun sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista terveydelle ja kunnolle
  • Firstbeatin palkittu sykeanalyysi konkretisoi stressin, palautumisen ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset
  • Tieteellinen perusta sykevälivaihtelussa (HRV) ja fysiologiassa
  • Mittaus helppo toteuttaa arjen keskellä

Hyvinvointianalyysiin perustuvat palvelut sisältävät yleensä kolmen vuorokauden sykemittaukset Bodyguard-mittalaitteella, henkilökohtaiset raportit mittausten pohjalta, palautetilaisuuden ryhmässä/yksilötasolla sekä toimenpidesuositukset ja niiden seurannan.

Ota yhteyttä

Hyvinvointianalyysin avulla voidaan mitata stressiä ja palautumista, työn kuormitusta, osoittaa liikunnan terveys- ja kuntovaikutukset sekä arvioida elämäntapoihin liittyviä riskejä.

Mikko Huhtiniemi